SERVEIS JURÍDICS

Les entitats esportives no són diferents a qualsevol empresa, en especial els seus administradors i directius. Són persones jurídiques i poden cometre delictes i tenir responsabilitat penal.

Actuacions davant organismes esportius

 • Altes i baixes de llicències federatives
 • Assessorament en la contractació dels esportistes estrangers.
 • Recursos contra sancions a esportistes
 • Recursos contra sancions a clubs
 • Procediments relatius dopatge.

Assessorament i Planificació Fiscal i Tributària

 • Grups de societats, consolidació de comptes.
 • Impostos (IRPF, IS …)
 • Assessorament fiscal en matèria de drets d’imatge
 • Fiscalitat en operacions patrimonials i immobiliàries.
 • Fiscalitat d’operacions societàries (fusions, escissions …)
 • Fiscalitat en operacions internacionals.
 • Tramitació procediments administratius davant l’Agència Tributària.

Assessorament en dret de l’esport formatiu

 • Corrupció de menors
 • Drets de formació en l’esport professional
 • Transferències nacionals
 • Transferències internacionals de jugadors
 • Indemnització per formació
 • Representació en front de Federacions
 • Assessorament en la gestió legal de l’esport formatiu

Assessorament d’events esportius

 • Processos d’adquisició, arrendament o disposició de la plaça per a la participació en un circuit o de la seu per a la celebració d’un esdeveniment.
 • Drets vinculats a la retransmissió o explotació audiovisual d’esdeveniments esportius de primer ordre així com drets econòmics derivats dels drets federatius, drets d’imatge i marca, o drets de propietat intel·lectual.
 • Assessorament per a l’obtenció i cerca de subvencions i ajudes públiques a l’esport.

Arbitratge i mediació esportiva

Les instàncies arbitrals esportives tenen una rellevància capital en la resolució de conflictes en l’àmbit de la competició i de la contractació esportiva. En aquests casos, el valor afegit que ofereix una assessoria jurídica de qualitat és més important que mai.

Els nostres advocats actuen davant instàncies com ara el Tribunal Espanyol d’Arbitratge Esportiu, Tribunal Arbitral du Sport (CAS-TAS)

Assessoria en la gestió d’entitats esportives

 • Processos de constitució, transformació i liquidació
 • Societats Anònimes Esportives
 • Clubs esportius
 • Fundacions
 • Compliment d’obligacions tributàries.

Participació en federacions esportives

Assessorem en:

 • La preparació i el seguiment de processos electorals
 • Comissions disciplinàries
 • Secretaria general
 • Jutges de competició

Reclamacions per danys i perjudicis

Assessorament en Drets d’Imatge i Laboral

Assessorem en:

 • Contractes d’explotació o cessió d’imatge
 • Contractes de patrocini
 • Contractes de llicència de marca
 • Contractes publicitaris
 • Contractes de merchandising.

Assessorament en matèria familiar i planificació formativa

ON TWITTER

¿Sabes cuantos jugadores de fútbol son nacionales? ¿y de qué cantera salen más jugadores? ¿Trabajan bien las diferentes federaciones de futbol españolas?
Te damos pistas en este artículo de @Xavier_Boix
landsportlaw.com/jugadores-pr…

¿Sabes cuantos jugadores de fútbol son nacionales? ¿y de qué cantera salen más jugadores? ¿Trabajan bien las diferentes federaciones de futbol españolas? Te damos pistas en este artículo de @Xavier_Boix https://t.co/DRblkSOkMb